ولی اندوه خمینی را هرگز...

درد هر تیر و ترکش را تحمل می کنم ولی اندوه خمینی را هرگز...
افسران - درد هر تیر و ترکش را تحمل می کنم ولی اندوه خمینی را هرگز...

درد هر تیر و ترکش را تحمل می کنم ولی اندوه خمینی را هرگز، از میان رنگها رنگ سرخ را برگزیده‌ام و از میان مرگ ها شهادت را...
برادران وخواهران و ای امت مسلمان قدردان نعمت الهی باشید و همیشه شکر خدا را به جا آوریم زیرا هرگاه ناشکری کنید وکفران نعمت نمایید خداوند تمام نعمتها را از شما خواهد گرفت و آن روز دیگر چاره‌ای نداریم و دیر است.


سردار شهید حاج محمود قلی پور
تاریخ شهادت: ۱۱ شهریور ۱۳۶۵
محل شهادت: منطقه عمومی حاج عمران

/ 0 نظر / 10 بازدید