تکلیف امروز ادای وظیفه و تعدی است به شهدا

یه باری از امروز رو دوشته .......
افسران - یه باری از امروز رو دوشته .......

جلیلی رزمنده
رئیس جمهور آینده

به این عکس ها خیره شو خیره شو       به اون  روزهای پر از خاطره

نخواه گرمیه خواب چشم کسی            بذاره که بیداری یادت بره

یه باری از امروز رو دوشته                   که باسش یه عمره  زمین می خوریم

همه منتظر تا بین کجا                        تو از جاده ی عشق دل می بری

/ 0 نظر / 6 بازدید