درد چه معنایی داره؟.......

درد چه معنایی داره؟.......
افسران - درد چه معنایی داره؟.......

با خودت به این فکر میکنی که چه دردی داشته که جونش رو گرفته
یکم دقیق تر ببین...
به چهره آرومش نگاه کن...
وقتی مولا و سرورش حسین علیه السلام , وقتی مهدی فاطمه عجل ا... اون رو در آغوش گرفته درد چه معنایی داره؟
به چهرش نگاه کن چقدر آروم و راحت خوابیده
اینه لحظه ناب و شیرین شهادت ...
پیکر مطهرشهید عملیات که 20 روز درگرمای فکه برجای ماند

/ 0 نظر / 7 بازدید