مقاومت ادامه دارد ...

افسران - زنده بادگفتمان مقاومت

آغاز یکی از نشست های اجلاس بغداد بود.ناگهان دکتر جلیلی از نمایندگان گروه 5+1 پرسید : "خانم ها و آقایان ! می دانید امروز چه روزی است ؟"نمایندگان تیم مذاکره کننده 5+1 که غافلگیر شده بودند ،جواب دادند "امروز چهارشنبه 23 می 2012 است " دکتر جلیلی بدون معطلی گفت : "و سوم خرداد، یعنی دقیقا همان روزی که 30 سال پیش ،خرمشهر را از اشغال عراق دوران صدام آزاد کردیم " و بعد درباره جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و حمایت های کشورهای غربی از عراق توضیح داد. و گفت : امروز در قصر صدام با شما به مذاکره نشسته ایم ،ان روزها که همه دنیا در یک سو و ایران اسلامی در سوی دیگر ایستاده بود ،تسلیم زورگویان غربی و شرقی و حامیان منطقه ای آنها نشدیم ، بنابر این نباید انتظار داشته باشید امروز که در اوج اقتدار هستیم به کسی باج بدهیم و در مقابل خواسته های غیر قانونی و زور گویانه آن ها تسلیم شویم.

/ 0 نظر / 8 بازدید