در این نزدیکی

در این نزدیکی ، « سیّدی » هستــــ ،

کـﮧ دل خـ ـ ـ ـون‌ دارد

چـﮧ کسی حق دارد، قبــل این «شـاهِ ولایتــــ » قدمی بــــردارد...؟!

بِهَراسیـــد کــﮧ این قائلـه آخـــر دارد

کدخـدایی ستـــــ در این دهکـده طاقتـــــ دارد،

طاقتـش حــــــد دارد،

یادتان رفتــه کــه این معرکــه داور دارد ؟

یادتان رفتــه که این میـکــده ساغـر دارد؟

« سیّدِی » هستــــــ که از نسل پیمبــر

« سیّدی » هستــــــ که چون « فاطمه » مــادر دارد . . !
/ 0 نظر / 3 بازدید