دیش بازان

دیش بازان، دلنوازان در رهند | عارف و روحانی هم باشند ولیکن مغرضند!
افسران - دیش بازان، دلنوازان در رهند | عارف و روحانی هم باشند ولیکن مغرضند!
قراره چه شخصیتهایی ما رو از این پیچ تاریخی عبور بدن؟!
وقتی سفیر فرهنگی شجریان و اصغر فرهادی باشه که ما ته دره ایم.
سفیر فرهنگی ما شهید شاطری ها هستند نه اصغر فرهادی
 
 
افسران - خطاب به آقایان اصلاح طلب:  سفیر فرهنگی ما شهید شاطری ها هستند، نه امثال آقای ...
/ 0 نظر / 5 بازدید