انقلاب یعنی دگرشدن نه دگرگون شدن

شهید محمدعلی معصومیان،

معنی اصطلاحی انقلاب یعنی دگرشدن نه دگرگون شدن. انقلاب یعنی رذالت، خیانت و حیوانیت را کنار گذاشتن و به سوی شرافت، مردانگی، انسانیت و غیرت حرکت کردن است .

مناجات نامه + وصیت نامه از هنرمند شهید محمدعلی معصومیان

/ 0 نظر / 6 بازدید