مرید حضرت ارباب باش

مرید حضرت ارباب باش و عاشق باش...
افسران - مرید حضرت ارباب باش و عاشق باش...

زهیر باش دلم ! تا به کربلا برسی          به کاروان شهیدان نی نوا برسی
امام پیک فرستاده در پی ات برخیز!                در انتظار جوابت نشسته تا برسی
چه شام باشی و کوفه چه کربلا ای دل!           مقیم عشق که باشی به مقتدا برسی
زهیر باش! بزن خیمه در جوار امام                  که عاشقانه به آن متن ماجرا برسی
مرید حضرت ارباب باش و عاشق باش             که در مقام ارادت به مدعا برسی
تمام خاک جهان کربلاست پس بشتاب            درست در وسط آتش بلا برسی
زهیر باش دلم! با یزید نفس بجنگ!                 که تا به اجر شهیدان نی نوا برسی

/ 0 نظر / 7 بازدید