پیامبر اعظم«ص» در نگاه جهانیان

آنیه بسانت
 

غیرممکن است کسی زندگی و شخصیت پیامبر بزرگ را مطالعه کند و او را تکریم نکند. کسی که یکی از بزرگترین پیامبران خداست... من هر چه زندگی پیامبر را بیشتر مطالعه می کنم ، احساس تمجید و تکریم من نسبت به او شکل جدیدتری می گیرد و احساس جدیدی از بزرگی این استاد بزرگ عرب به من دست می دهد.

ادوارد گیبن
 

بزرگترین مورخ انگلستان در قرن 18 میلادی نویسندۀ مشهور تاریخ سقوط امپراتوری روم دربارۀ قرآن چنین می نویسد:«از اقیانوس اطلس تا کنار رود گنگ (در هندوستان) قرآن نه فقط قانون فقهی شناخته شده¬است بلکه قانون اساسی شامل رویۀ قضایی نظامات مدنی و جزایی حاوی قوانینی است که تمام عملیات و امور مالی بشر را اداره می کند و همۀ این امور که به موجب احکام ثابت ولایتغیری انجام می شود ناشی از ارادۀ خداست. به عبارت دیگر قرآن دستور عمومی و قانون اساسی مسلمین و دستوری است شامل مجموعۀ قوانین دینی، اجتماعی، مدنی، نظامی، قضایی، جنایی، جزایی و همچنین مجموعه قوانین از تکالیف زندگی روزانه تا تشریفات دینی اعم از تزکیۀ نفس تا حفظ بدن و بهداشت و از حقوق عمومی تا حقوق فردی تا منافع عمومی و از اخلاقیات تا جنایات و از عذاب و مکافات این جهان تا عذاب و مکافات جهان آینده همه را در بر دارد»

پرفسور ویل دورانت
 

مورخ و نویسندۀ آمریکایی(1885- 1981) که میلیونها نفر در جهان آثار او را مطالعه می کنند در رابطه با شخصیت بزرگ پیامبر بزرگوار اسلام چنین اظهار نظرمی‌کند:

«اگر به میزان اثر این مرد بزرگ در مردم بسنجیم باید بگوئیم که حضرت محمد(ص) از بزرگترین بزرگان تاریخ انسانی است. وی درصدد بود سطح معلومات و اخلاق قومی را که از فرط گرمای هوا و خشکی صحرا به تاریکی توحش افتاده بودند، اوج دهد در این زمینه توفیقی یافت که از توفیقات تمام مصلحان جهان بیشتر بود کمتر کسی را جز او می توان یافت که همۀ آرزوهای خود را در راه دین انجام داده¬باشد، زیرا به دین اعتقاد داشت. محمد(ص) از قبایل بت پرست و پراکنده در صحرا امتی واحد به وجود آورد. برتر و بالاتر از دین یهود و دین مسیح و دین قدیم عربستان آئینی ساده و دینی روشن و نیرومند با معنویاتی که اساس آن شجاعت و منفعت قومی بود پدید آورد، که در طی یک نسل در یکصد معرکۀ نظامی پیروز شد و در مدت یک قرن یک امپراتوری عظیم و پهناور به وجود آورد و در روزگار ما نیروی مهمی است که بر یک نیمۀ جهان نفوذ دارد.»

جرج برنارد شاو (1950- 1856)
 

بزرگترین نویسندۀ انگلستان بعد از شکسپیر. افکار بلند او در زمینۀ مذهب- علم- اقتصاد- خانواده و هنر اثر عمیقی بر روی مخاطبین خود داشته است. امواج خروشان افکار او در جوامع غربی منجر به روشنگری افکار عمومی مردم
می گردید. او در رابطه با شخصیت والای پیامبر بزرگ اسلام چنین می گوید: «من همیشه نسبت به دین محمد(ص) بواسطۀ خاصیت زنده بودن شگفت آورش نهایت احترام را داشته ام، به نظر من اسلام تنها دینی است که دارای آنچنان خاصیتی است که می تواند تغییرات گوناگون را به خود جذب کند و خود را با اشکال و صور هر عصر منطبق سازد. من دربارۀ دین حضرت محمد(ص) چنین پیش ‌بینی کرده‌ام که کیش او برای فردای اروپا قابل قبول خواهد بود. همان طوری که در اروپای امروز هم پذیرش آن آغاز شده‌است. من معتقدم که اگر مردی مانند پیامبر اسلام فرمانروایی مطلق جهان عصر جدید را احراز کند طوری در حل مسائل و مشکلات جهان توفیق خواهد یافت که صلح و سعادتی را که بشر بشدت احتیاج دارد برای او تأمین خواهد کرد».

منبع: سایت تبیان

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر