یا موسی ابن جعفر یا باب الحوائج

یا موسی ابن جعفر یا باب الحوائج

افسران - یا موسی ابن جعفر یا باب الحوائج

هر که یک دفعه سر این سفره مهمان میشود
مور هم باشد اگر روزی سلیمان میشود

سر به زیر انداختن ذاتش توسل کردن است
دردهای این حرم ناگفته درمان میشود

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر